Z důvodu nenaplněné kapacity lze přijmout i mladší věkové kategorie:
 taneční obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor, hra na housle, hra na akordeon, hra na klávesy

Zřizovatelem Akademie umění a kultury města Habartov (a okolí)
vzdělávání III. věku je
MĚSTO HABARTOV.