Slavnostní ukončení prvního cyklu Akademie pro seniory

Dne 9. 6. 2021 proběhlo v obřadní síni města Habartov slavnostní zakončení tříletého studia Akademie pro seniory města Habartov. Událost se konala za účasti pana starosty Ing. Petra Janury, vedení základní umělecké školy Mgr. Anny Novotné i nyní zastupující PhDr. Ilony Juhásové. Akademie pro seniory města Habartov a okolí byla pod záštitou a plnou finanční podporou města Habartov založena v září roku 2018. Nyní se pochlubila aktivní účastí a ukončením celkem devatenácti absolventů z hudebního a výtvarného oboru. I naši nejstarší studenti se účastnili výtvarných soutěží, veřejných vystoupení školy a v rámci distanční výuky nahrávali své výkony na Adventní kalendář ZUŠ Habartov (odkaz na webu školy). V rámci slavnostního zakončení proběhlo předání certifikátů o absolvování studia, předání věcných darů a senioři dokonce připravili hudební program, který provázel celé slavnostní dopoledne. I přes náročnou dobu posledních měsíců, senioři představili velký kus své práce a byla vidět hrdost v očích všech – studentů, pedagogů i vedení města a vedení školy.

Konkrétní absolventi:

Hudební obor:

1. Bohumil Bašta vyučující: Patrik Soška, DiS.

2. Vlastimil Dedek vyučující: Jiří Janata

3. Eva Haufová vyučující: Petra Dudášová, DiS.

4. Jana Morová vyučující: Petra Dudášová, DiS.

5. Jaroslav Růžička vyučující: Ludmila Janatová

6. Irena Selezeňová vyučující: Mgr. Lenka Tvrzová

7. Gabriela Sládková vyučující: Jana Aubrechtová

8. Jaroslava Uhlíková vyučující: Mgr. Anna Novotná

 

Výtvarný obor: vyučující: Jana Aubrechtová

1. Renate Borýsková

2. Šárka Drahokoupilová

3. Ivana Džurná

4. Jana Fenklová

5. Nadin Formanová

6. Jaroslava Janáčková

7. Jaroslav Kršík

8. Hana Křesadlová

9. Alena Lísalová

10. Alice Rynešová

11. Vlasta Vazačová

S velkou radostí musíme sdělit, že Akademie pro seniory města Habartov a okolí bude pokračovat i v dalších letech a to v novém cyklu od října roku 2021. Akademie bude pokračovat pro stávající i nové studenty a to v oboru hudebním, výtvarném i tanečním. Tímto velice děkujeme městu Habartov za umožnění tohoto skvělého počinu, které rozvíjí jak studenty, tak pedagogy ZUŠ Habartov!

Mgr. Anna Novotná

ředitelka ZUŠ Habartov

Výstava prací absolventů výtvarného oboru je k nahlédnutí do 18. 6. 2021 v úředních hodinách v prostoru Městského úřadu města Habartov.